Er zijn zo veel mensen in het vakgebied die bijzonder nuttige inzichten hebben gehad, dat het zonde zou zijn om die rijkdom niet ten volle te benutten…

Onze benadering is dus integratief. Dat wil zeggen dat we geen overtuigd aanhanger van welke specifieke therapievorm dan ook zijn. Als cliënt ben jij het uitgangspunt en we vinden het belangrijk om te onderzoeken welke benadering het best bij jou en jouw situatie past.

 

Geen kant en klare behandelmethode

Daarbij geloven we niet in kant en klare gestandaardiseerde behandelmethoden. Mensen zijn nu eenmaal erg verschillend en een therapeutisch proces laat zich – net als het leven zelf – niet makkelijk voorspellen. Het is dus belangrijk om rustig te kijken naar wat zich in de vorm van feiten én gevoelens aandient en hoe dit alles zich vervolgens ontwikkelt.

 

Een aangenamer leven…

Wat we doen is gebaseerd op bewustwording. Bewustwording zorgt er immers voor dat je onbevooroordeeld naar je eigen gedrag kunt kijken en daar vervolgens verandering in kunt aanbrengen. We hopen mensen dan ook te stimuleren om benieuwd te zijn naar wat er in hen omgaat.

 

De ervaring leert overigens dat er – naast het feit dat een bewustwordingsproces soms moeilijk kan zijn – gelukkig ook hele leuke dingen gebeuren die je onmogelijk van te voren had kunnen bedenken. En dat is maar goed ook: het is tenslotte toch echt de bedoeling dat je leven er aangenamer van wordt…

 

Het intakegesprek

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Dat wil zeggen dat we er samen proberen achter te komen wat het thema van gesprek zou moeten zijn en in welke vorm/frequentie we daarmee aan de slag zouden kunnen gaan. Verder wordt in dit gesprek een aantal noodzakelijke gegevens genoteerd (naw-gegevens, achtergrond, gezin van herkomst, levensloop in grote lijnen, huidige leefsituatie). Het intakegesprek duurt ongeveer 75 minuten.

 

Het intakegesprek schept geen verplichtingen. Het staat je volledig vrij om – om welke reden dan ook – van eventuele vervolggesprekken af te zien. Andersom behouden wij hetzelfde recht voor. Als we niet de juiste gesprekspartner voor je denken te zijn, zullen we je dat zeker melden en je eventueel doorverwijzen.

 

In het andere geval worden er aan het einde van het intakegesprek één of meerdere vervolgafspraken gemaakt. Deze vervolgafspraken zijn uiteraard wel bindend.